Výroba bezpečnostních značek

Výroba bezpečnostních značek2019-03-21T13:12:05+02:00

Výroba bezpečnostních značek je další aktivitou naší firmy

Kde jsou dodrženy jak barevnosti, tak velikosti, které určují normy. Také vyrábíme bezpečnostní únikové a požární značky z fotoluminiscenčního materiálu, kterým odpovídá norma DIN 67 510, takže svítivost těchto materiálů je v souladu s normou.

Instalace a naprojektování dle platných norem

Samostatnou instalaci a naprojektování značení ve Vašich prostorách jsme schopni zrealizovat tak, aby odpovídalo patřičným normám a vyhláškám. Od ledna roku 2003 platí Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které nařizuje, pokud daný prostor není vybaven nouzovými světly, musí být únikové značení provedeno z fotoluminiscenčních materiálů.